Programmering

Vi behersker alle værktøjer og teknikker, der kræves for at udvikle tidssvarende webløsninger, herunder .NET, Visual Basic 6.0, C++, C#, ASP, PHP, Java, SOAP, API, XML, MS SQL.

Vi arbejder primært i NT- og Linux-miljø.

Vi har dog også en Notes afdeling, som gennem adskillige projekter har opnået væsentlig Notes / Domino kompetence bl.a. indenfor følgende områder:

  •     Udvikling af Notesklient applikationer
  •     Internet/Intranet-løsninger baseret på Domino
  •     Specialtilpasset bruger-undervisning i brug af Notes Klient
  •     Administration af Domino servere
  •     Support og videreudvikling af eksisterende applikationer

Vores konsulenter er i stand til at løse et stort antal opgaver, der vedrører Notes / Domino, og agerer gerne rådgiver ved opstart af nye projekter. Samtidig har vi erfaring omkring samspillet mellem Notes og GIS løsninger og har udviklet en del standard moduler til håndtering af GIS baserede ruteplanlægnings-applikationer.

SystemFactory A/S
Rosenørns Alle 16, 3
1634 København V
Telefon + 45 333 26 333